ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Շնորհավորում ենք մեր բոլոր աշակերտներին!

Նոյեմբերի 10-ին, Մ․Մաշտոցի անվան ուսումնական համալիրում, տեղի ունեցավ 2022-2023 ուսումնական տարվա 8-12-րդ դասարանցիների շրջանում իրականացված հայտորոշիչ թեստավորման արդյունքները հաստատող հավաստագրերի հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Հավաստագրերը վկայում են աշակերտների անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակը՝ համաձայն Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (ԼԻԻՀՀ) (CEFR) կողից սահմանված A1, A2, B1, B2 մակարդակների:

CEFR

CEFR

CEFR

CEFR

 

11
COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan