ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Բույսերի աճը, զարգացումը, պտղատվությունը

Հին աշխարհի ճանապարհներին. Տոնավաճառներ

Տպագրությունից մինչև համացանց. ինչպես դառնալ ավելի գրագետ

«Քիմիան և արվեստը»

«Բլոգ» ստեղծելու և վարելու հմտություններն ու ռազմավարությունները

Գիքորը և Վանկա Ժուկով պատմվածքները

Մաթեմատիկան խոհանոցում. չափն ու կշիռը մեր առօրյա կյանքում

Հայոց երկրի պատմաշխարհագրական սահմաները. նահանգներ և մարզեր

Մաթեմատիկական մրցաշար /V դասարան/

Մաթեմատիկական մրցաշար /VI դասարան/

Մաթեմատիկական մրցաշար /VII դասարան/

Մաթեմատիկական մրցաշար /VIII դասարան/

 

COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan