ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Ուսումնական նախագծային աշխատանք
<<Բլոգ>> ստեղծելու և վարելու հմտություններն ու ռազմավարությունները

Առարկա` Անգլերեն
Ուսուցիչ` Հ. Բիշարյան
Դասարան` 7-րդ
Թեմա` Բլոգ ստեղծելու և վարելու հմտություններն ու ռազմավարությունները
Ուսումնական նախագծի նպատակ` Ձևավորել և զարգացնել սովորողների և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիանների միջոցով հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունները: Խթանել ստեղծագործական մտքի զարգացմանը: Նպաստել քննական և վերլուծական կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը: Ներկայացնել և վերլուծել համացանցից ձեռք բերված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Զարգացնել խմբային և համագործակցային աշխատանք կատարելու հմտությունները:
Մասնակիցներ`
Վահան Խաչատրյան
Աէլիտա Գևորգյան
Էլլեն Յունոնա
Մելինե Գաբրիելյան
Զարուհի Միրզախանյան
Աննա Ղազարյան
Անաստասիա Գրիգորյան
Նաիրա Բալայան
Էլեոնորա Գյուլասարյան
Մովսես Սիմոնյան
Հակոբ Սիմոնյան
Լիլի Մինասյան

 

11
COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan