ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՊՏՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Առարկա (ներ)` կենսաբանություն, մաթեմատիկա Դասարան` 7/2
Պատասխանատու ուսուցիչ՝ Ռ. Ղարիբյան
Նախագծի նպատակ էր աշակերտներին սովորեցնել սիրել, գնհատել և պահպանել բնությունը: Աշխատանքի արդյունքում աշակերտները պետք է կարողանան համադրել և համատեղել տարբեր սկզբնաղբյուրներից դուրս բերած տեղեկությունները:
Երեխաները այս աշխատանքի շնորհիվ կսովորեն օգտակար լինել շրջակա միջավայրին, տարբերել իրենց տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններին համապատասխանող բույսեր` օգնելով քաղաքի օդի աղտոտվածության նվազմանը:
Մասնակիցներ՝ Արեն Հայրապետյան
Մարիամ Ղազարյան
Գագիկ Մեջլումյան
Վազգեն Մակարյան
Հակոբ Սիմոնյան
Մովսես Սիմոնյան

 

COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan