ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Ուսումնական նախագծային աշխատանք
«Քիմիան և արվեստը»

Առարկա` Քիմիա
Ուսուցիչ` Վ. Բագրատյան
Դասարան` 7-րդ
Թեմա` «Քիմիան և արվեստը»
Ուսումնական նախագծի նպատակ` Աշակերտների մոտ ձևավորել և զարգացնել քննադատական մտածողություն և հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններ
- Զարգացնել հետաքրքրություն քիմիա առարկայի հանդեպ
- Ներկայացնել քանդակագործության և գեղանկարչության մեջ օգտագործվող տարբեր նյութեր
- Մետաղները դիտարկել որպես արվեստի գլուխգործոցներ ստեղծելու համար օգտագործվող նյութեր:
Մասնակիցներ` Հակոբյան Մարիամ
Ղազարյան Էլլեն Յունոնա
Մելքումյան Էրիկա
Մինասյան Լիլի
Միրզախանյան Զարուհի

 

11
COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan