ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Հին աշխարհի ճանապարհներին. Տոնավաճառներ

Առարկա՝ Համաշխարհային պատմություն

Դասարան՝ 7/1

Պատասխանատու ուսուցիչ՝ Մոնիկա Առաքելյան

Նախագծի նպատակն էր ընդլայնել սովորողների աշխարհայացքը, ամբողջացնել արժեհամակարգը, զարգացնել հետազոտական, ստեղծագործական, ինքնակազմակերպման եւ հաղորդակցման հմտություններ: Նպաստել քննական եւ վերլուծական կարողությունների, հմտությունների ձևավորմանը: Զարգացնել խմբային և համագործակցային աշխատանք կատարելու հմտություններ:

Մասնակիցներ` Գաբրիելյան Մելինե
Գևորգյան Աէլիտա
Գյուլասարյան Էլեոնորա
Հակոբյան Մարիամ
Ղազարյան Աննա
Մինասյան Լիլի
Միրզախանյան Զարուհի
Նիկողոսյան Գաբրիել
Քամալյան Սիլվիա

 

COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan