ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Ուսումնական նախագծային աշխատանք
Հայոց երկրի պատմաշխարհագրական սահմաները. նահանգներ և մարզեր

Առարկա (ներ)` Հայոց պատմություն, Աշխարհագրություն, Ինֆորմատիկա
Ուսուցիչ (ներ)` Դ. Խաչատրյան, Է. Սամվելյան, Վ. Դավթյան
Դասարան` 7-րդ
Թեմա` Հայոց երկրի պատմաշխարհագրական սահմանները. նահանգներ և մարզեր
Ուսումնական նախագծի նպատակը` Աշակերտների մոտ ձևավորել և զարգացնել քննադատական մտածողությունը և հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտությունները:
Ներկայացնել, վերլուծել և համատեղել տարբեր սկզբնաղբյուրներ և կատարել համապատասխան եզրակացություններ:
Մասնակիցներ` Ղազարյան Աննա
Հակոբյան Մարիամ
Այվազյան Սոֆյա
Գրիգորյան Անաստասիա
Միրզախանյան Զարուհի
Ասատրյան Սամվել
Թոմակյան Սիլվիա

 

11
COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan