ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Ուսումնական նախագծային աշխատանք
Մաթեմատիկան խոհանոցում. չափն ու կշիռը մեր առօրյա կյանքում

Առարկա` Մաթեմատիկա
Ուսուցիչ՝ Արմինե Ագանիսյան
Դասարան` 7/1
Թեմա` Մաթեմատիկան խոհանոցում. չափն ու կշիռը մեր առօրյա կյանքում Ուսումնական նախագծի նպատակը` Աշակերտների մոտ ձևավորել և զարգացնել քննադատական մտածողությունը և հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտությունները:
Ուսումնասիրել և դիտարկել առօրյա կյանքում մաթեմատիկական գիտելիքների կիրառությունը և իրականացնել համապատասխան եզրակացություններ։
Մասնակիցներ` Այվազյան Սոֆյա
Մելքումյան Էրիկա
Գաբրիելյան Մելինե
Ղազարյան Աննա
Ղազարյան Էլեն Յունոնա

 

11
COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan