ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉև ՀԱՄԱՑԱՆՑ. ԻՆՉՊԵՍ ԴԱՌՆԱԼ ԱՎԵԼԻ ԳՐԱԳԵՏ

Առարկա (ներ)` Հասարակագիտություն, գերմաներեն, ինֆորմատիկա
Դասարան (ներ)` 7/1 և 7/2
Պատասխանատու ուսուցիչ(ներ)՝ Ռ. Գրիգորյան, Ա. Սարգսյան

Նախագծի նպատակն էր `սովորողների մոտ ձևավորել և զարգացնել քննադատական մտածողությունը և հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտությունները: Խթանել ստեղծագործական մտքի զարգացմանը: Ներկայացնել, վերլուծել և համատեղել տարբեր սկզբնաղբյուրներ և կատարել համապատասխան եզրակացություններ:

Մասնակիցներ` Էլեն Մովսեսյան
Կարինա Մարտիրոսյան
Նազենի Վահրադյան
Արսեն Մանուկյան
Եփրեմ Մանուկյան
Համլետ Մկրտչյան
Սամվել Ասատրյան
Վարդան Գրիրգորյան

 

COPYRIGHT © YEREVAN EDUCATIONAL COMPLEX WITH AN EXTENDED DAY NAMED AFTER M. MASHTOTS, Web Master: A. Kocharyan